Soi cầu chốt số lô đề hàng ngày
Đăng Ký TV Đăng Nhập TV
Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn! chotloto.com khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "XỔ SỐ KIẾN THIẾT - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ"
Các số dự đoán trước giờ xổ số kiến thiết quay đều mang tính chất tham khảo, không có gì đảm bảo chắc chắn 100% được.
Các thành viên tham khảo số trên diễn đàn hãy đọc kỹ nội qui và điều kiện thỏa thuận của chotloto.com
"CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc trong vòng 20 ngày trước

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 25-10-2021

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
25/10/20211 lần1 lần6 lần3 lần3 lần7 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
24/10/20212 lần2 lần6 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
23/10/20212 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
22/10/20214 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần7 lần5 lần1 lần1 lần
21/10/20212 lần1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
20/10/20211 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
19/10/20214 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
18/10/20214 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
17/10/20213 lần6 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
16/10/20213 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần
15/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần7 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
13/10/20212 lần6 lần7 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
12/10/20214 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10/10/20211 lần2 lần2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
09/10/20214 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
08/10/20210 lần7 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
07/10/20213 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần7 lần1 lần1 lần
06/10/20210 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng45 lần63 lần77 lần50 lần58 lần57 lần57 lần44 lần45 lần44 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
25/10/20212 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
24/10/20213 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
23/10/20212 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
22/10/20214 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
21/10/20212 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần6 lần7 lần2 lần
20/10/20212 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
19/10/20214 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
18/10/20213 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17/10/20213 lần2 lần3 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
16/10/20213 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần
15/10/20212 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
14/10/20210 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
13/10/20212 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
12/10/20214 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần
11/10/20213 lần2 lần5 lần0 lần5 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10/10/20211 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
09/10/20211 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08/10/20213 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07/10/20211 lần8 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
06/10/202110 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng55 lần58 lần54 lần47 lần55 lần53 lần47 lần56 lần66 lần49 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
25/10/20214 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
24/10/20213 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
23/10/20213 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
22/10/20213 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần
21/10/20216 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20/10/20214 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
19/10/20213 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
18/10/20214 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần2 lần5 lần
17/10/20212 lần4 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
16/10/20211 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
15/10/20211 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
14/10/20214 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
13/10/20210 lần3 lần4 lần4 lần4 lần6 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
12/10/20212 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
11/10/20213 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
10/10/20212 lần2 lần4 lần6 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09/10/20212 lần4 lần6 lần0 lần2 lần5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
08/10/20210 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần
07/10/20215 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
06/10/20213 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng55 lần49 lần64 lần54 lần48 lần50 lần56 lần52 lần54 lần58 lần


Điều khoản và Quy định

NỘI QUY THAM GIA CỘNG ĐỒNG CHOTLOTO.COM

Trở thành thành viên của cộng đồng chotloto.com các bạn phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
– Không tạo lập nhiều tài khoản
– Không spam nội dung.
– Không bán số, không để lại số điện thoại, không mời chào website khác.
– Không chửi bới, lăng mạ thành viên khác. Nếu không hài lòng hoặc các thành viên có hành động vô văn hóa, các bạn hãy phản ánh tới Admin.
Admin có quyền xóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu các bạn vi phạm các nguyên tắc sinh hoạt trên.
Chúc các bạn tham gia cộng đồng vui vẻ, chiến thắng!

ĐIỀU KIỆN THỎA THUẬN

1. Không khuyến khích ép buộc chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên website tất cả đều là tự nguyện.

2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm về tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thần nào về việc sử dụng các thông tin trên web.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn.

4. Hãy cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các đường text link , text link quảng cáo của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của các text link dẫn đến trang website đó.

5. Không soi lô đề bán số lô đề , cá cược và cá độ lô đề trái phép , không cung cấp số chơi lô đề

6. Website nghiêm cấm truy cập đối với đối tượng vị thành niên.

7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân của bạn.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Tất cả thông tin mà trên website chotloto.com chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin mọi người chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

- Các thông tin chotloto.com cung cấp, chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Nhà Nước, nhưng không bảo đảm được hoàn toàn chính xác. Thông tin cung cấp chỉ cho tham khảo, nếu thông tin Dự Đoán KQXSKT trước giờ quay không chính xác gây ra bất kì tổn thất nào cho mọi người, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

- Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không liên quan gì với web chúng tôi.

- Tất cả đường link quảng cáo trên web chúng tôi, bất cứ hình thức nào, miễn phí, thu phí, hoặc công ích, đều phải tuân theo pháp luật quy định, nội dung không được liên quan tới những nội dung có hại như vi phạm pháp luật, hoạt động phản động, mê tín, mại dâm, v.v

- Nếu vi phạm, chúng tôi có quyền xóa bỏ đường link liên quan bất cứ khi nào mà lại không hoàn lại phí, đồng thời có quyền lợi và nghĩa vụ cùng các bộ liên quan hợp tác truy cứu.