Soi cầu chốt số lô đề hàng ngày

Chốt số ngày 18/06/2019

Tốp 5 số đặc biệt chốt nhiều 18/06/2019

Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ

Tốp 5 số loto chốt nhiều 18/06/2019

Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ

Bảng chốt số thành viên

Phantu đã chốt: Cặp ĐB: 43,83,42,62, Đuôi: 2, BT: 62, Cặp Lô: 43,92,88 BT: 92
Lúc: 17:54:41 - 18/06/2019
Benggg đã chốt: Cặp ĐB: 83,38, Đầu: 8, Đuôi: 3, BT: 83, Cặp Lô: 93,83,76,67 Đầu: 9 Đuôi: 3 BT: 93
Lúc: 17:45:49 - 18/06/2019
HoaMii đã chốt: BT: 51, Cặp Lô: 12,71,42,16,56 BT: 71
Lúc: 17:43:08 - 18/06/2019
Phuocloc95 đã chốt: Cặp ĐB: 84, Đầu: 8, Đuôi: 4, BT: 84, Cặp Lô: 74 Đầu: 7 Đuôi: 4 BT: 74
Lúc: 17:41:56 - 18/06/2019
Toantruot đã chốt: BT: 45, Cặp Lô: 45,67,53 BT: 67
Lúc: 17:41:01 - 18/06/2019
phattai6868 đã chốt: Cặp ĐB: 43,36, Đầu: 3, Đuôi: 3, BT: 43, Cặp Lô: 36,75,86 Đầu: 7 Đuôi: 5 BT: 75
Lúc: 17:29:41 - 18/06/2019
Robehut đã chốt: Cặp ĐB: 16,26,36,46, Đầu: 2, Đuôi: 6, BT: 26, Cặp Lô: 52,29,92,63 Đầu: 5 Đuôi: 0 BT: 50
Lúc: 17:28:44 - 18/06/2019
2culac đã chốt: Cặp ĐB: 46,64,56,65,67, BT: 76, Cặp Lô: 16,17,18,71,81 BT: 12
Lúc: 17:27:54 - 18/06/2019
namatk đã chốt: Cặp ĐB: 28, Đầu: 2, Đuôi: 8, BT: 28, Cặp Lô: 45 Đầu: 4 Đuôi: 5 BT: 45
Lúc: 17:23:14 - 18/06/2019
Tuananhlhld đã chốt: Cặp ĐB: 64,18,75, Đầu: 6, Đuôi: 4, BT: 64, Cặp Lô: 64,46,29, Đầu: 6 Đuôi: 4 BT: 64
Lúc: 17:21:34 - 18/06/2019
Liverpool007 đã chốt: Cặp ĐB: 15,51, BT: 15, Cặp Lô: 02,20 BT: 20
Lúc: 17:07:57 - 18/06/2019
Chulo888 đã chốt: Cặp ĐB: 54, Đầu: 5, Đuôi: 4, BT: 54, Cặp Lô: 85 Đầu: 8 Đuôi: 5 BT: 85
Lúc: 16:59:18 - 18/06/2019
Tuvuonlen đã chốt: Cặp ĐB: 40,04,76,76, Đầu: 4, Đuôi: 6, BT: 40, Cặp Lô: 39,93,65,56 Đầu: 6 Đuôi: 5 BT: 65
Lúc: 16:39:38 - 18/06/2019
Vboytrangdinh đã chốt: Cặp ĐB: 95, BT: 95, Cặp Lô: 95 BT: 95
Lúc: 16:34:08 - 18/06/2019
Tiennhui đã chốt: Cặp ĐB: 53, Đầu: 5, Đuôi: 3, BT: 53, Cặp Lô: 16,17,18 Đầu: 1 Đuôi: 6 BT: 16
Lúc: 16:30:09 - 18/06/2019
SoiLoto đã chốt: BT: 18, Cặp Lô: 51,18,75,01, BT: 51
Lúc: 15:30:02 - 18/06/2019
Chetvelo đã chốt: Cặp ĐB: 71,45,21,55,81, Đầu: 7, Đuôi: 1, BT: 71, Cặp Lô: 89,22,07,74,55 Đầu: 7 Đuôi: 4 BT: 74
Lúc: 15:08:39 - 18/06/2019
Giacmovang686 đã chốt: Cặp ĐB: 92,29,28,82, Đầu: 2, Đuôi: 8, BT: 28, Cặp Lô: 88,29,92 Đầu: 8 Đuôi: 8 BT: 88
Lúc: 15:07:32 - 18/06/2019
Quoctoan88 đã chốt: Cặp ĐB: 47,78, Đầu: 4, Đuôi: 8, BT: 47, Cặp Lô: 47,75 Đầu: 4 Đuôi: 8 BT: 47
Lúc: 14:54:54 - 18/06/2019
Tranvantuu đã chốt: Cặp ĐB: 33,55, BT: 55, Cặp Lô: 33,55 BT: 55
Lúc: 14:49:26 - 18/06/2019
Tuananh đã chốt: Cặp ĐB: 43,34, Đầu: 3, Đuôi: 4, BT: 34, Cặp Lô: 38,83,39,93,20 Đầu: 3 Đuôi: 8 BT: 38
Lúc: 14:41:29 - 18/06/2019
Hienga12 đã chốt: Cặp ĐB: 84,48, Đầu: 8, Đuôi: 8, BT: 84, Cặp Lô: 70,75,96,51,81 Đầu: 9 Đuôi: 6 BT: 96
Lúc: 14:27:01 - 18/06/2019
hongmon75 đã chốt: Cặp ĐB: 41, Đầu: 4, Đuôi: 1, BT: 41, Cặp Lô: 04,41 Đầu: 4 Đuôi: 1 BT: 04
Lúc: 14:23:50 - 18/06/2019
Tailoc336 đã chốt: Cặp ĐB: 30, Đầu: 8, Đuôi: 8, BT: 88, Cặp Lô: 36,86,29 Đầu: 7 Đuôi: 8 BT: 88
Lúc: 14:21:17 - 18/06/2019
Nobita đã chốt: Cặp ĐB: 28, Đầu: 2, Đuôi: 8, BT: 82, Cặp Lô: 02 Đầu: 2 Đuôi: 8 BT: 38
Lúc: 14:18:12 - 18/06/2019
Tuyduyen đã chốt: BT: 09, Cặp Lô: 45,54,59,95,90 BT: 09
Lúc: 13:57:41 - 18/06/2019
HoThuy đã chốt: Cặp ĐB: 12,21, BT: 21, Cặp Lô: 36,63 BT: 63
Lúc: 13:46:36 - 18/06/2019
Tien54644 đã chốt: Cặp ĐB: 33,44,79,86,68, Đầu: 3, Đuôi: 3, BT: 46, Cặp Lô: 68,86 Đầu: 2 Đuôi: 7 BT: 88
Lúc: 13:40:36 - 18/06/2019
Trantuanhung đã chốt: Cặp ĐB: 63, Đầu: 6, Đuôi: 3, BT: 63, Cặp Lô: 36 Đầu: 6 Đuôi: 3 BT: 63
Lúc: 13:35:25 - 18/06/2019
Thanhsitlo đã chốt: Cặp ĐB: 37,73,38,83, Đầu: 3, Đuôi: 8, BT: 38, Cặp Lô: 01,37 Đầu: 9 Đuôi: 3 BT: 01
Lúc: 13:07:16 - 18/06/2019
Bolode đã chốt: Cặp ĐB: 56,65,59, Đầu: 5, Đuôi: 9, BT: 59, Cặp Lô: 65,52,56 Đầu: 5 Đuôi: 2 BT: 52
Lúc: 12:45:48 - 18/06/2019
Tiendung1997 đã chốt: Cặp ĐB: 02,11,12,68,36, Đầu: 3, Đuôi: 5, BT: 36, Cặp Lô: 02,11,12,68 BT: 68
Lúc: 12:45:42 - 18/06/2019
Yen101 đã chốt: Cặp ĐB: 18,81,98, Đuôi: 8, BT: 18, Cặp Lô: 18,01,10 Đuôi: 8 BT: 18
Lúc: 12:31:38 - 18/06/2019
buikimhoangbg đã chốt: Cặp ĐB: 36,38, Đầu: 3, Đuôi: 6, BT: 36, Cặp Lô: 36,38,82,93 Đầu: 3 Đuôi: 8 BT: 38
Lúc: 11:53:25 - 18/06/2019
Anhhung83 đã chốt: Cặp ĐB: 34,43, BT: 34, Cặp Lô: 06,60,46,50 BT: 60
Lúc: 11:36:11 - 18/06/2019
Haolopk2 đã chốt: Cặp ĐB: 22,42,62,82, Đầu: 8, Đuôi: 2, BT: 62, Cặp Lô: 22,62,69,88 Đầu: 2 Đuôi: 8 BT: 88
Lúc: 11:22:39 - 18/06/2019
Quy86 đã chốt: Cặp ĐB: 05,52,65,62, BT: 15, Cặp Lô: 15,39,93 BT: 15
Lúc: 10:33:21 - 18/06/2019
nguyendangquyen đã chốt: Đầu: 8, Đuôi: 2, BT: 82, Đầu: 8 Đuôi: 2 BT: 82
Lúc: 09:46:23 - 18/06/2019
Luckyhale đã chốt: Cặp ĐB: 03,30,13,31,33, BT: 31, Cặp Lô: 29,92,05,50 BT: 52
Lúc: 08:51:03 - 18/06/2019
Canhmaso đã chốt: Cặp ĐB: 55, Đầu: 5, Đuôi: 5, BT: 55, Cặp Lô: 56 Đầu: 5 Đuôi: 6 BT: 56
Lúc: 01:35:19 - 18/06/2019
Lodehoc2019 đã chốt: Cặp ĐB: 57,58,85,37,38, Đầu: 8, Đuôi: 5, BT: 85, Cặp Lô: 82,13,31 Đầu: 8 Đuôi: 2 BT: 82
Lúc: 00:11:52 - 18/06/2019
Nguyetnguyet97 đã chốt: Cặp ĐB: 45,54,69,96, Đầu: 5, Đuôi: 5, BT: 96, Cặp Lô: 15,51,68,86 Đầu: 6 Đuôi: 6 BT: 82
Lúc: 00:02:15 - 18/06/2019

Tốp 5 cao thủ đề

Tốp 5 cao thủ loto

Điều khoản và Quy định

1. Không khuyến khích ép buộc chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên websitle của chốt lô tô tất cả đều là tự nguyện.

2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm về tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thân nào về việc sử dụng các thông tin trên web.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn.

4. Hãy cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các đường text link , text link quảng cáo của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của các text link dẫn đến trang website đó.

5. Website site nghiêm cấm truy câp đối với đối tượng vị thành niên.

6.Không soi lô đề bán số lô đề , các cược và cá độ lô đề trái phép , không cung cấp số chơi lô đề

7.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân của bạn.