Soi cầu chốt số lô đề hàng ngày

Chốt số ngày 20/08/2019

Tốp 5 số đặc biệt chốt nhiều 20/08/2019

Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ

Tốp 5 số loto chốt nhiều 20/08/2019

Cặp Số
Đầu
Đuôi
Bạch thủ

Bảng chốt số thành viên

Hettien80 đã chốt: Cặp ĐB: 57,75, Đầu: 5, Đuôi: 7, BT: 57, Cặp Lô: 08,80 Đầu: 0 Đuôi: 8 BT: 08
Lúc: 14:28:01 - 20/08/2019
Tradatb12345 đã chốt: Cặp ĐB: 75,70,93,98, Đầu: 9, Đuôi: 9, BT: 93, Cặp Lô: 39,93 Đầu: 9 Đuôi: 9 BT: 39
Lúc: 14:27:53 - 20/08/2019
ngominhduc89 đã chốt: Cặp ĐB: 89, Đầu: 8, Đuôi: 9, BT: 89, Cặp Lô: 56 Đầu: 5 Đuôi: 6 BT: 56
Lúc: 14:21:48 - 20/08/2019
Xiuchu đã chốt: Cặp ĐB: 31,32,33,34,35, BT: 37, Cặp Lô: 64,35 BT: 34
Lúc: 14:20:53 - 20/08/2019
Nghieplo đã chốt: Cặp ĐB: 20,21,22,23,25, BT: 24, Cặp Lô: 12,21 BT: 64
Lúc: 14:18:23 - 20/08/2019
HoangBG đã chốt: Cặp ĐB: 20,02,26, Đầu: 2, Đuôi: 6, BT: 26, Cặp Lô: 27,76 BT: 05
Lúc: 14:17:13 - 20/08/2019
Trang đã chốt: Cặp ĐB: 79,97,29,92, Đầu: 7, Đuôi: 9, BT: 79, Cặp Lô: 47,74 Đầu: 7 Đuôi: 4 BT: 51
Lúc: 14:01:07 - 20/08/2019
LinhChi đã chốt: Cặp ĐB: 89,72, Đầu: 8, Đuôi: 3, BT: 07, Cặp Lô: 56,65 Đầu: 6 Đuôi: 3 BT: 63
Lúc: 13:43:14 - 20/08/2019
Nhiepphong đã chốt: Cặp ĐB: 96, Đầu: 9, Đuôi: 6, BT: 96, Cặp Lô: 24 Đầu: 2 Đuôi: 4 BT: 24
Lúc: 13:29:15 - 20/08/2019
Khongten77 đã chốt: Cặp ĐB: 49,94,04,40, BT: 94, Cặp Lô: 28,49 BT: 49
Lúc: 13:28:32 - 20/08/2019
Lodehoc2019 đã chốt: Cặp ĐB: 38,83,18,81,84, Đầu: 8, Đuôi: 3, BT: 83, Cặp Lô: 83,52 Đầu: 3 Đuôi: 8 BT: 38
Lúc: 13:25:13 - 20/08/2019
Dtlcafe đã chốt: Cặp ĐB: 13,80,40,44, BT: 04, Cặp Lô: 98,10 BT: 10
Lúc: 13:10:43 - 20/08/2019
Chetvelo đã chốt: Cặp ĐB: 13,31,44,40,80, BT: 04, Cặp Lô: 10,13 BT: 13
Lúc: 13:01:52 - 20/08/2019
smllode99 đã chốt: Cặp ĐB: 18, BT: 18, Cặp Lô: 43 BT: 43
Lúc: 12:54:24 - 20/08/2019
Mayman87 đã chốt: Cặp ĐB: 06,60, BT: 60, Cặp Lô: 61,54 BT: 61
Lúc: 12:46:38 - 20/08/2019
Cutun đã chốt: Cặp ĐB: 56,65, Đầu: 6, Đuôi: 5, BT: 65, Cặp Lô: 56,65 Đầu: 6 Đuôi: 5 BT: 65
Lúc: 12:13:14 - 20/08/2019
Quangduy8686 đã chốt: Cặp ĐB: 02,20, Đầu: 2, Đuôi: 0, BT: 20, Cặp Lô: 91,20 Đầu: 9 Đuôi: 1 BT: 91
Lúc: 12:05:32 - 20/08/2019
Khucbietly đã chốt: Cặp ĐB: 07,70, BT: 07, Cặp Lô: 03,30 BT: 07
Lúc: 11:56:42 - 20/08/2019
Nhattien đã chốt: Cặp ĐB: 14,41,16,61,71, Đầu: 1, Đuôi: 1, BT: 61, Cặp Lô: 30,44 Đầu: 7 Đuôi: 7 BT: 77
Lúc: 11:42:55 - 20/08/2019
Auto1091 đã chốt: Cặp ĐB: 78,87,15,51, Đầu: 5, Đuôi: 1, BT: 51, Cặp Lô: 01,65 Đầu: 9 Đuôi: 0 BT: 90
Lúc: 11:36:59 - 20/08/2019
2culac đã chốt: Cặp ĐB: 90,09,86,68,19, BT: 90, Cặp Lô: 49,94 BT: 70
Lúc: 11:26:44 - 20/08/2019
chiviecgap đã chốt: Cặp ĐB: 60,61,27,17,51, Đầu: 5, Đuôi: 1, BT: 51, Cặp Lô: 56,64,98,05,76 Đầu: 5 Đuôi: 6 BT: 56
Lúc: 11:10:32 - 20/08/2019
bhstuanmai-1998 đã chốt: Cặp ĐB: 19,96, Đầu: 1, Đuôi: 9, BT: 19, Cặp Lô: 26,45,54 Đầu: 2 Đuôi: 6 BT: 26
Lúc: 10:59:50 - 20/08/2019
Xuanthien302 đã chốt: Cặp ĐB: 36, Đầu: 3, Đuôi: 6, BT: 19, Cặp Lô: 36 Đầu: 3 Đuôi: 6 BT: 19
Lúc: 10:39:01 - 20/08/2019
Haolopk2 đã chốt: Cặp ĐB: 17,27,97, Đầu: 1, Đuôi: 7, BT: 17, Cặp Lô: 31,36,19,91 Đầu: 3 Đuôi: 6 BT: 36
Lúc: 10:29:14 - 20/08/2019
Emgaingoan đã chốt: Cặp ĐB: 18,19,20,69,70, Đầu: 5, Đuôi: 5, BT: 19, Cặp Lô: 89,98, BT: 49
Lúc: 10:20:58 - 20/08/2019
Dodit2018 đã chốt: Cặp ĐB: 17,18, Đầu: 1, Đuôi: 7, BT: 17, Cặp Lô: 49,13 Đầu: 4 Đuôi: 9 BT: 49
Lúc: 10:12:48 - 20/08/2019
Luckyhale đã chốt: Cặp ĐB: 10,15,, BT: 10, Cặp Lô: 51,55 BT: 00
Lúc: 10:03:56 - 20/08/2019
Thienkim đã chốt: Cặp ĐB: 23,28, Đầu: 2, Đuôi: 2, BT: 23, Cặp Lô: 28,24 Đầu: 2 Đuôi: 2 BT: 28
Lúc: 09:44:07 - 20/08/2019
Anhthai đã chốt: Cặp ĐB: 36,67, Đầu: 5, Đuôi: 6, BT: 36, Cặp Lô: 36,67 Đầu: 5 Đuôi: 6 BT: 67
Lúc: 09:01:49 - 20/08/2019
Thiennato đã chốt: Cặp ĐB: 93,98,97, Đầu: 9, Đuôi: 7, BT: 98, Cặp Lô: 13,32 Đầu: 3 Đuôi: 2 BT: 32
Lúc: 12:33:16 - 20/08/2019
SoMayMan đã chốt: Cặp ĐB: 12,21, BT: 12, Cặp Lô: 29,92 BT: 29
Lúc: 07:51:04 - 20/08/2019
BodoiCPC79 đã chốt: Cặp ĐB: 90,86,00, Đầu: 9, Đuôi: 0, BT: 00, Cặp Lô: 49,79,97 Đầu: 9 Đuôi: 4 BT: 97
Lúc: 07:44:13 - 20/08/2019
Nguyetnguyet97 đã chốt: Cặp ĐB: 08,80, Đầu: 0, Đuôi: 8, BT: 08, Cặp Lô: 19,91,39,93 Đầu: 1 Đuôi: 1 BT: 91
Lúc: 06:59:02 - 20/08/2019
TackTack đã chốt: Cặp ĐB: 19,91,97,02, Đầu: 9, Đuôi: 1, BT: 97, Cặp Lô: 91,19,97,02,86 Đầu: 2 Đuôi: 1 BT: 86
Lúc: 05:37:57 - 20/08/2019
Monxuka1982 đã chốt: BT: 92, Cặp Lô: 19 BT: 59
Lúc: 04:42:40 - 20/08/2019
0968684xxx đã chốt: Cặp ĐB: 93, BT: 93, Cặp Lô: 39,49 BT: 49
Lúc: 02:51:05 - 20/08/2019
TheHung đã chốt: Cặp ĐB: 32,64,46, Đầu: 6, Đuôi: 4, BT: 32, Cặp Lô: 91,05 Đầu: 9 Đuôi: 1 BT: 91
Lúc: 09:16:33 - 20/08/2019

Tốp 5 cao thủ đề

Tốp 5 cao thủ loto

Điều khoản và Quy định

1. Không khuyến khích ép buộc chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên websitle của chốt lô tô tất cả đều là tự nguyện.

2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm về tổn thất thiệt hại vật chất hay tinh thân nào về việc sử dụng các thông tin trên web.

3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin đưa ra vì đây chỉ là tham khảo cho người dùng tùy ý lựa chọn.

4. Hãy cân nhắc kỹ trước khi bấm vào các đường text link , text link quảng cáo của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của các text link dẫn đến trang website đó.

5. Website site nghiêm cấm truy câp đối với đối tượng vị thành niên.

6.Không soi lô đề bán số lô đề , các cược và cá độ lô đề trái phép , không cung cấp số chơi lô đề

7.Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin vào mục đích cá nhân của bạn.